Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

socijalni radnik / socijalna radnica za promicanje socijalne uključenosti

Description

Code

2635.3.6

Description

Socijalni radnici za promicanje socijalne uključenosti pomažu osobama u nepovoljnijem položaju ili isključenima iz društva da promijene svoju situaciju i riješe probleme s integracijom. Surađuju sa zajednicama i usmjereni su na posebne skupine. Socijalni radnici za promicanje socijalne uključenosti blisko surađuju sa socijalnim radnicima, školama, lokalnim vlastima i probacijskim službenicima na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Alternativna oznaka

socijalni radnik za promicanje socijalne uključenosti

socijalna radnica za promicanje socijalne uključenosti

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine