Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

financijski savjetnik / financijska savjetnica za korporativno bankarstvo

Description

Code

2412.2

Description

Financijski savjetnici za korporativno bankarstvo institucijama i organizacijama pružaju savjete o širokom rasponu financijskih proizvoda i usluga, kao što su usluge osiguranja vrijednosnih papira, kreditne usluge, upravljanje gotovinom, proizvodi osiguranja, leasing, informacije o spajanjima i akviziciji te aktivnosti na tržištima kapitala.

Alternativna oznaka

financijska savjetnica za korporativne klijente

financijska savjetnica za korporativno bankarstvo

financijski savjetnik za korporativne klijente

financijski savjetnik za korporativno bankarstvo

voditeljica poslovnog odnosa korporativnog bankarstva

voditelj poslovnog odnosa korporativnog bankarstva

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: