Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veletrgovac/veletrgovkinja drvom i građevinskim materijalom

Description

Code

3324.4.35

Description

Veletrgovci drvom i građevinskim materijalom pronalaze potencijalne veleprodajne kupce i dobavljače te uparuju njihove potrebe. Sklapaju transakcije velikim količinama robe.

Alternativna oznaka

veletrgovac drvom i građevinskim materijalom

trgovkinja drvom i građevinskim materijalom na veliko

veleprodajni komercijalist za drvo i građevinski materijal

komercijalistica veleprodaje za drvo i građevinski materijal

veleprodajna trgovkinja drvom i građevinskim materijalom

veleprodajni komercijalist za drvo i građevinski materijal veleprodajna komercijalistica za drvo i građevinski materijal komercijalist veleprodaje za drvo i građevinski materijal

veleprodajni trgovac drvom i građevinskim materijalom

prodajna zastupnica za drvo i građevinski materijal

komercijalist veleprodaje za drvo i građevinski materijal

prodajna predstavnica za drvo i građevinski materijal

prodajni predstavnik za drvo i građevinski materijal

veletrgovkinja drvom i građevinskim materijalom

prodajni zastupnik za drvo i građevinski materijal

veleprodajna komercijalistica za drvo i građevinski materijal

trgovac drvom i građevinskim materijalom na veliko

veleprodajni komercijalist za drvo i građevinski materijal veleprodajna komercijalistica za drvo i građevinski materijal

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: