Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

aviomehaničar/aviomehaničarka

Description

Code

7421.2

Description

Aviomehaničari instaliraju, ispituju i prilagođavaju električnu i elektroničku opremu kao što su sustavi navigacije, komunikacije i kontrole leta u zrakoplovima i svemirskim letjelicama. Obavljaju radove održavanja i popravaka. Provode funkcionalna ispitivanja, dijagnosticiraju probleme i poduzimaju korektivne mjere.

Alternativna oznaka

aviomehaničar

zrakoplovni tehničar

aviomehaničarka-avioelektričarka

zrakoplovna tehničarka

mehaničar zrakoplovne elektronike

mehaničarka zrakoplovne elektronike

aviomehaničar-avioelektričar

aviomehaničarka

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: