Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inženjer/inženjerka za obradu površina materijala

Description

Code

2141.4.3

Description

Inženjeri za obradu površina materijala istražuju i razvijaju tehnologije za postupke u proizvodnji koji pomažu izmijeniti svojstva površine materijala kao što je metal kako bi se smanjila degradacija korozijom ili habanjem. Istražuju i osmišljavaju načine za zaštitu površina (metalnih) obradaka i proizvoda s pomoću održivih materijala te ispitivanja s minimalnom količinom otpada.

Alternativna oznaka

inženjerka za obradu površina materijala

inženjer za obradu površina materijala

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: