Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tehničar/tehničarka za optoelektroniku

Description

Code

3114.1.9

Description

Tehničari za optoelektroniku surađuju s inženjerima pri razvoju optoelektroničkih sustava i komponenti kao što su fotodiode, optički senzori, laseri i LED rasvjeta. Tehničari za optoelektroniku razvijaju, ispituju, ugrađuju i kalibriraju optoelektroničku opremu. Prate nacrte i druge tehničke crteže kako bi utvrdili postupak ispitivanja i kalibriranja opreme.

Alternativna oznaka

tehničarka za optoelektroniku

tehničar za optoelektroniku

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine