Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

direktor/direktorica proizvodnje u rudarstvu

Description

Code

1322.1.1

Description

Direktori proizvodnje u rudarstvu koordiniraju i provode kratkoročne i srednjoročne planove i rasporede rudarske proizvodnje, kao što su bušenje, miniranje, vađenje rude i minerala te gospodarenje otpadom.

Alternativna oznaka

direktorica naftnorudarskih radova

direktorica proizvodnje nafte i plina

direktorica proizvodnje u rudarstvu

direktorica proizvodnje u rudnicima

direktor naftnorudarskih radova

direktor proizvodnje nafte i plina

direktor proizvodnje u rudarstvu

direktor proizvodnje u rudnicima

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: