Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

prodavač/prodavačica slatkih i slanih delicija

Description

Code

5223.7.13

Description

Prodavači slatkih i slanih delicija prodaju delicije u specijaliziranim trgovinama.

Alternativna oznaka

prodavač u prodavaonici delikatesa

prodavačica u trgovini delikatesa

prodavač slatkih i slanih delicija

prodavačica u prodavaonici delikatesa

prodavač u trgovini delikatesa

prodavačica slatkih i slanih delicija

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: