Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

građevinski projektant / građevinska projektantica hidroelektrana

Description

Code

2142.1.5

Description

Građevinski projektanti hidroelektrana istražuju, osmišljavaju i planiraju izgradnju objekata koji proizvode električnu energiju iz kretanja vode. Traže optimalne lokacije, provode ispitivanja i isprobavaju različite materijale kako bi postigli najbolji rezultat. Građevinski projektanti hidroelektrana razvijaju strategije za učinkovitiju proizvodnju energije i analiziraju posljedice za okoliš.

Alternativna oznaka

građevinska projektantica hidroelektrana

građevinski projektant hidroelektrana

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: