Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

radiološki tehničar/radiološka tehničarka

Description

Code

3211.2

Description

Radiološki tehničari odgovorni su za točnu primjenu radioterapije kod pacijenata oboljelih od raka i, kao dio multidisciplinarnog tima, za elemente pripreme liječenja i skrbi o pacijentima. To obuhvaća sigurnu i točnu primjenu propisane doze zračenja te kliničku skrb i potporu bolesniku tijekom pripreme liječenja, same terapije i neposredno nakon terapije.

Alternativna oznaka

praktičar terapijske radiografije

radiograf terapije

RTT

tehnologinja radioterapije

tehnologinja u radioterapiji

tehnolog radioterapije

tehnolog u radioterapiji

terapijski radiograf

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine

Vještine