Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

glavni direktor / glavna direktorica za analizu podataka

Description

Code

1330.1

Description

Glavni direktori za analizu podataka upravljaju administracijom podataka i rudarenjem podataka unutar cijele tvrtke. Osiguravaju da se podaci upotrebljavaju kao strateška poslovna imovina na izvršnoj razini te provode i podupiru infrastrukturu za upravljanje informacijama koja se više temelji na suradnji i usklađenosti u korist organizacije u cjelini.

Scope note

Excludes data scientists data scientist. Excludes data analysts data analyst. Includes people performing high executive data roles.

Alternativna oznaka

glavni direktor analize podataka

glavna direktorica analize podataka

glavni direktor za analizu podataka

glavna direktorica za analitiku

glavni direktor za analitiku

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: