Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specijalist/specijalistica očuvanja prirodnih dobara

Description

Code

2133.3

Description

Specijalisti očuvanja prirodnih dobara upravljaju kvalitetom određenih šuma, parkova i drugih prirodnih resursa. Štite staništa divljih biljnih i životinjskih vrsta, biološku raznolikost, panoramsku vrijednost i druge jedinstvene osobine rezervata i zaštićenih zemljišta. Specijalisti očuvanja prirodnih dobara obavljaju terenski rad.

Alternativna oznaka

stručnjakinja za očuvanje prirode

specijalistica očuvanja prirodnih dobara

stručnjak za očuvanje prirode

specijalist očuvanja prirodnih dobara

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine