Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vrtlar/vrtlarka krajobraza

Description

Code

6113.5

Description

Vrtlari krajobraza planiraju, grade, obnavljaju i održavaju parkove, vrtove i javne zelene površine.

Alternativna oznaka

vrtlarica krajobraza

vrtlarka krajolika

vrtlarka za krajobraz

vrtlarka za krajolik

vrtlar krajobraza

vrtlar krajolika

vrtlar za krajobraz

vrtlar za krajolik

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine