Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tehničar/tehničarka za ispitivanje građevinskih materijala

Description

Code

3111.7

Description

Tehničari za ispitivanje građevinskih materijala provode niz ispitivanja na materijalima kao što su tlo, beton, kamen i asfalt kako bi se provjerila usklađenost s predviđenim uporabama i specifikacijama.

Alternativna oznaka

tehničar za ispitivanje građevinskih materijala

tehničarka za ispitivanje građevinskih materijala

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: