Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

umjetnički terapeut / umjetnička terapeutkinja

Description

Code

2269.9.2

Description

Umjetnički terapeuti pomažu pacijentima u prevladavanju psiholoških i emocionalnih poteškoća umjetničkim postupcima kojima se izražavaju emocije i osjećaji, s naglaskom na pacijente koji pate od raznih problema, kao što su mentalni i psihološki poremećaji te poremećaji u ponašanju, kako bi im se olakšalo samorazumijevanje i svjesnost.

Alternativna oznaka

umjetnička terapeutkinja

umjetnički terapeut

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine