Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

opći veterinar / opća veterinarka

Description

Code

2250.6

Description

Opći veterinari stručnjaci su sa sveobuhvatnim znanstvenim obrazovanjem. Imaju ovlast provoditi, u neovisnom, etičkom i osobno odgovornom svojstvu, sve aspekte veterinarske medicine u interesu zdravlja i dobrobiti životinja te javnog zdravlja u skladu s nacionalnim i međunarodnim zakonodavstvom. Veterinari općeg profila mogu raditi s bilo kojom životinjskom vrstom, međutim mogu odabrati rad s jednom vrstom ili tipom, kao što su kopitari, kućni ljubimci ili životinje za proizvodnju.

Alternativna oznaka

opći veterinar

opća djelatnica veterinarske prakse

veterinarka za konje

opća veterinarka

opći djelatnik veterinarske prakse

veterinar za konje

Regulatorni aspekt

Ovo zanimanje obuhvaćeno je Direktivom 2005/36/EZ (i njezinim izmjenama) o priznavanju stručnih kvalifikacija. Dodatne informacije o slobodnom kretanju stručnjaka. Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine