Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inspektor/inspektorica za motore u zrakoplovu

Description

Code

3115.1.2

Description

Inspektori za motore u zrakoplovu provjeravaju u tvornicama sve tipove motora koji se upotrebljavaju za zrakoplove kako bi osigurali usklađenost sa sigurnosnim standardima i propisima. Provode rutinske preglede, preglede nakon remonta, preglede prije puštanja u rad i poslije nesreće. Osiguravaju dokumentaciju za popravke i tehničku podršku centrima za održavanje i popravak. Pregledavaju administrativne evidencije, analiziraju radni učinak motora i izvješćuju o svojim nalazima.

Scope note

Excludes aircraft engine tester.

Alternativna oznaka

inspektorica za motore u zrakoplovu

inspektor za motore u zrakoplovu

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: