Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

profesor/profesorica dramske umjetnosti, srednja škola

Description

Code

2330.1.6

Description

Profesori dramske umjetnosti, srednja škola pružaju obrazovanje učenicima, tj. djeci i mlađim odraslim osobama u okruženju srednje škole. Obično su predmetni nastavnici, specijalizirani za poučavanje u vlastitom području studija, dramskoj umjetnosti. Pripremaju nastavne planove i materijale, prate napredak učenika, prema potrebi pomažu pojedinačno te ocjenjuju znanje i uspješnost učenika u predmetu dramske umjetnosti putem zadataka, testova i ispita.

Alternativna oznaka

profesor dramske umjetnosti, srednja škola

profesorica dramske umjetnosti, srednja škola

voditelj dramske grupe, srednja škola

voditeljica dramske grupe, srednja škola

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine