Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontrolor/kontrolorka zavarivanja

Description

Code

3115.1.24

Description

Kontrolori zavarivanja pregledavaju spojeve i veze između metala. Koriste se vizualnim alatima i električnim instrumentima za provjeru i osiguravanje kvalitete i sigurnosti spojeva. Kontrolori zavarivanja osiguravaju da su sve povezane aktivnosti, planovi i materijali za zavarivanje u skladu s odgovarajućim smjernicama i sigurnosnim propisima. Osim obavljanja terenskih provjera u vezi s projektima varenja, kontrolori dio vremena provode u uredu sastavljajući izvješća.

Alternativna oznaka

tehničar za zavarivanje

kontrolorka zavarivanja

tehničarka za zavarivanje

kontrolor za zavarivanje

kontrolorka za zavarivanje

kontrolor zavarivanja

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine