Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rekreacijski terapeut / rekreacijska terapeutkinja

Description

Code

2269.9

Description

Rekreacijski terapeuti liječe osobe koje pate od određenih stanja ili poremećaja u ponašanju. Koriste se tehnikama i intervencijama kao što su umjetnost, glazba, životinje i ples za poticanje, održavanje i oporavak razvoja i zdravlja pacijenta.

Alternativna oznaka

rekreacijski terapeut

voditelj rekreacijske terapije

rekreacijska terapeutkinja

voditeljica rekreacijske terapije

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine