Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rukovatelj/rukovateljica prešom za probijanje metala

Description

Code

7223.4.7

Description

Rukovatelji prešom za probijanje metala postavljaju i upotrebljavaju prešu za rezanje obradaka u željeni oblik pokretanjem hidrauličkog klipa koji probija rupe pomoću jedne matrice koja prolazi kroz gornju mrtvu točku, preko površine i u donji mrtvi centar obratka.

Alternativna oznaka

rukovateljica prešom za probijanje metala

rukovatelj prešom za probijanje metala

rukovatelj strojem za probijanje metala

rukovateljica strojem za probijanje metala

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine