Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rukovoditelj/rukovoditeljica za zbrinjavanje krutog otpada

Description

Code

3132.3

Description

Rukovoditelji za zbrinjavanje krutog otpada upravljaju zbrinjavanjem krutog otpada i opremom za distribuciju krutog otpada te ispituju uzorke za praćenje onečišćenja. Pomažu u prikupljanju i odlaganju krutog otpada kao što su građevinski otpad i otpad od rušenja, te osiguravaju da je obrada u skladu s propisima o sigurnosti. Osiguravaju da se spremnici za otpad iz zajednice prazne, osiguravaju odgovarajuće razdvajanje otpada koji se treba reciklirati od onoga koji se treba odložiti te nadziru opremu.

Alternativna oznaka

rukovoditeljica za zbrinjavanje krutog otpada

rukovoditelj za zbrinjavanje krutog otpada

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: