Skip to main content

Show filters

Hide filters

stvarati animirane priče

Description

Description

Razvijati animirane pripovjedačke sljedove i priče upotrebom računalnog softvera i tehnika ručnog crtanja.