Skip to main content

Show filters

Hide filters

upotrebljavati uređaje za riječnu plovidbu

Description

Description

Upotrebljavati uređaje za riječnu plovidbu, primjerice kompas ili sekstant, ili navigacijska pomagala, kao što su svjetionici ili plutače, radar, satelit i računalni sustavi, za navigaciju plovilima plovnim putovima. Raditi s novijim pomorskim kartama / kartama, obavijestima i publikacijama kako bi se odredio točan položaj plovila.