Skip to main content

Show filters

Hide filters

globalni standardi za izvješćivanje o održivosti

Description

Description

Globalni standardizirani okvir za izvješćivanje kojim se organizacijama omogućuje da kvantificiraju svoj utjecaj na okoliš, društvo i upravljanje te razmjenjuju informacije o njemu.