Skip to main content

Show filters

Hide filters

pregledavati lokacije za objekte

Description

Description

Pregledavati zemljište mogućeg gradilišta za distribucijske objekte mjerenjem i tumačenjem raznih podataka i izračuna upotrebom odgovarajuće opreme. Provjeravati je li terenski rad u skladu s planovima i specifikacijama.