Skip to main content

Show filters

Hide filters

materijali za tisak

Description

Description

Materijali, kao što su papir, film, metalne folije i staklo, na koje se mogu prenositi tekstovi ili dizajn primjenom tinte s pomoću izravnog pritiska ili intermedijarnih valjaka.

Vještine