Skip to main content

Show filters

Hide filters

rukovati strojem za izradu vijaka

Description

Description

Rukovati strojem za obradu metala koji je projektiran za proizvodnju metalnih vijaka postupkom hladnog zakivanja i narezivanja navoja, pratiti ga i upravljati njime u skladu s propisima.