Skip to main content

Show filters

Hide filters

popravljati motocikle

Description

Description

Popravljati i obavljati rutinske provjere za održavanje motocikala, kao što su podešavanja motora, promjene ulja, rotiranje guma, izmjene guma, kvarovi motora i kvarovi mehaničkog sustava. Mijenjati dijelove i komponente.