Skip to main content

Show filters

Hide filters

razvijati turističke destinacije

Description

Description

Stvarati turističke pakete otkrivanjem destinacija i mjesta interesa u suradnji s lokalnim dionicima.

Alternativna oznaka

osmisliti turistička odredišta

osmisliti turističke destinacije

razvijati turistička odredišta

razviti turistička odredišta

razviti turističke destinacije

smišljati turistička odredišta

smišljati turističke destinacije

stvarati turistička odredišta

stvarati turističke destinacije

stvoriti turistička odredišta

stvoriti turističke destinacije

Vještine