Skip to main content

Show filters

Hide filters

crtati nacrte

Description

Description

Crtati specifikacije rasporeda za strojeve, opremu i građevinske konstrukcije. Navesti koji bi se materijali trebali upotrebljavati i veličinu komponenata. Prikazati različite kutove i prikaze proizvoda.

Vještine