Skip to main content

Show filters

Hide filters

komunicirati s korisnicima zdravstvene zaštite

Description

Description

Komunicirati s klijentima i njihovim njegovateljima, uz dopuštenje pacijenta, kako bi ih se informiralo o napretku klijenata i pacijenata i zaštiti povjerljivosti.

Vještine