Skip to main content

Show filters

Hide filters

tehnička terminologija

Description

Description

Vrsta jezika koji se upotrebljava u određenom kontekstu i koji sadržava pojmove koji imaju značenje specifično za određenu skupinu ili aktivnost, primjerice u industriji, medicini ili pravu.