Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

pripremati emajl

Description

Description

Izrađivati emajl drobljenjem kuglica emajla i usitnjavanjem u prah upotrebom žbuke i tučka. Upotrebljavati potrebne količine i boje i pobrinuti se da nema nečistoća.

Vještine