Skip to main content

Show filters

Hide filters

razvijati koncepte za uštedu električne energije

Description

Description

Upotreba aktualnih rezultata istraživanja i suradnja sa stručnjacima za optimizaciju ili razvoj koncepata, opreme i proizvodnih procesa za koje je potrebna manja količina energije, kao što su nove izolacijske prakse i materijali.