Skip to main content

Show filters

Hide filters

suradnja u timovima i mrežama

Description

Description

Pružati potporu grupi ili osposobljavati grupu ljudi u svrhu rada na postizanju zajedničkog cilja uz pokazivanje razumijevanja i poštovanja prema ulogama i kompetencijama drugih.

Alternativna oznaka

surađivati s drugima

djelovanje s drugima radi postizanja ciljeva