Skip to main content

Show filters

Hide filters

procijeniti utjecaj okoliša na kopita goveda

Description

Description

Procijeniti okoliš i kako može utjecati na zdravlje kopita goveda. Okolišni čimbenici obuhvaćaju prehranu, smještaj i izloženost okolišu.

Vještine