Skip to main content

Show filters

Hide filters

provesti studiju izvedivosti za male vjetroelektrane

Description

Description

Provesti evaluaciju i procjenu potencijala malih vjetroelektrana. Provesti standardiziranu studiju kojom će se procijeniti potreba za električnom energijom zgrade i udio male vjetroelektrane u ukupnoj opskrbi, te provesti istraživanje na kojem će se temeljiti proces odlučivanja.