Skip to main content

Show filters

Hide filters

nadzirati komunalnu opremu

Description

Description

Nadzirati opremu kojom se pružaju komunalne usluge, kao što su energija, grijanje, hlađenje i para, kako bi se osiguralo da je oprema funkcionalna i da radi u skladu s propisima te radi provjere kvarova.