Skip to main content

Show filters

Hide filters

primjenjivati tehnike održive obrade tla

Description

Description

Primjenjivati održive tehnike obrade tla kao što je konzervacijska obrada tla ili razdoblja bez obrade kako bi se utjecaj na tlo sveo na najmanju moguću mjeru.