Skip to main content

Show filters

Hide filters

pratiti kretanja u pogledu tehnologije koja se upotrebljava za dizajn

Description

Description

Utvrditi i istraživati najnovija kretanja u području tehnologije i materijala koji se upotrebljavaju u industriji nastupa uživo kako bi se stvorio ažuran tehnički okvir za osobni dizajnerski rad.