Skip to main content

Show filters

Hide filters

politika unutarnjeg upravljanja rizikom

Description

Description

Politike unutarnjeg upravljanja rizikom kojima se utvrđuju, procjenjuju i daju prioriteti rizicima u području informacijskih tehnologija. Metode koje se upotrebljavaju za smanjivanje, praćenje i kontrolu mogućnosti i učinka katastrofalnih događaja koji utječu na postizanje poslovnih ciljeva.

Alternativna oznaka

politika upravljanja internim rizikom

politika upravljanja unutarnjim rizikom

strategija unutarnjeg upravljanja rizikom

strategija upravljanja internim rizikom

strategija o unutarnjem upravljanju rizikom

strategija upravljanja unutarnjim rizikom

politika o unutarnjem upravljanju rizikom

strategija internog upravljanja rizikom

politika internog upravljanja rizikom