Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

osigurati usklađenost sa zdravstvenim, sigurnosnim higijenskim i drugim zakonima povezanima s hranom

Description

Description

Poštovati pravila o optimalnoj sigurnosti hrane i higijeni tijekom pripreme, proizvodnje, obrade, skladištenja, distribucije i isporuke prehrambenih proizvoda.

Alternativna oznaka

biti u skladu sa zakonima povezanima s hranom

slagati se sa zakonima povezanima s hranom

slagati se sa zdravstvenim sigurnosnim higijenskim i drugim zakonima povezanima s hranom

slagati se sa zdravstvenim sigurnosnim higijenskim i drugim zakonima povezanima s prehranom

složiti se sa zakonima povezanima s hranom

složiti se sa zdravstvenim sigurnosnim higijenskim i drugim zakonima povezanima s hranom

složiti se sa zdravstvenim sigurnosnim higijenskim i drugim zakonima povezanima s prehranom

Vještine