Skip to main content

Show filters

Hide filters

nadzirati usluge pranja rublja

Description

Description

Osigurati da se rublje prikuplja, opere i vrati pravodobno, poštujući pritom visoke standarde usluge.

Alternativna oznaka

kontrolirati usluge pranja odjeće

kontrolirati usluge pranja rublja

nadgledati usluge pranja odjeće

nadgledati usluge pranja rublja

nadzirati usluge pranja odjeće