Skip to main content

Show filters

Hide filters

pripremati sat vježbanja

Description

Description

Pripremati opremu i objekte za sat osiguravajući usklađenost s industrijskim i nacionalnim smjernicama za uobičajene operativne postupke te planirati raspored i sljedove za sat.