Skip to main content

Show filters

Hide filters

predviđati cijene električne energije

Description

Description

Analizirati energetsko tržište i vanjske čimbenike koji mogu utjecati na trendove na energetskom tržištu kako bi se predvidjelo kretanje cijena energije i potrošnja komunalnih usluga.