Skip to main content

Show filters

Hide filters

savjetovati kupce o građevnim materijalima

Description

Description

Pružati kupcima detaljne savjete o različitim građevnim materijalima; preporučiti održivi razvoj i promicati upotrebu zelenih materijala kao što je drvo, slama i bambus; promicati recikliranje i upotrebu obnovljivih ili netoksičnih materijala.