Skip to main content

Show filters

Hide filters

pripremati promotivne materijale o prehrani

Description

Description

Pripremiti informativne pakete, brošure i druge promidžbene materijale za informiranje zdravstvenih djelatnika i javnosti o prehrani.

Vještine