Skip to main content

Show filters

Hide filters

pripremati sadržaj predavanja

Description

Description

Pripremiti sadržaj, koji će se podučavati u razredu u skladu s ciljevima kurikuluma, izradom nacrta vježbi, istraživanjem ažuriranih primjera itd.

Vještine