Skip to main content

Show filters

Hide filters

olakšavati timski rad među učenicima i studentima

Description

Description

Poticati učenike i studente na suradnju s drugima u svojem učenju radeći u timovima, na primjer putem grupnih aktivnosti.

Vještine